La sequera 2020-2024


A finals de la primavera de 2020 va començar una sequera que encara ara s'arrossega. Tant és així, que l'any 2023 va ser el més sec de la nostra sèrie de dades (iniciada l'any 2008), amb 233,7 mm. No hi ha cap registre anterior tan baix a la ciutat des que hi ha dades de precipitació (des de 1946 de manera continuada).

Dades rellevants

A continuació presentem tres dades rellevants sobre la sequera a Badalona (barri del Centre), actualitzades en data d'1 de juliol de 2024:

  • Ratxa seca més llarga: 72 dies, del 25 d'octubre del 2023 al 4 de gener de 2024
  • Nombre de mesos amb precipitació inferior a la mitjana: 39 mesos de 49, comptant des de maig de 2020
  • Mínim de precipitació acumulada en una finestra mòbil de 365 dies: 195,0 mm, del 26 d'agost de 2022 al 25 d'agost de 2023

Aquesta informació s'anirà actualitzant periòdicament.

Precipitació en 365 dies

La gràfica mostra la precipitació acumulada en els 365 dies anteriors a la data indicada. Hi ha indicada la precipitació mitjana anual del període climàtic 1991-2020 (577,8 mm). Es pot veure que des del 20 de gener de 2021 la precipitació acumulada en un període mòbil de 365 dies ha quedat, sempre, per sota d'aquest valor.


Image

Mapa de l'índex de precipitació estàndard dels darrers 12 mesos

Els valors superiors a 2,5 indiquen condicions d'humitat excepcional; de 2,0 a 2,5, condicions d'humitat extrema; d'1,5 a 2,0 condicions d'humitat forta; d'1,0 a 1,5, condicions d'humitat moderada; d'1,0 a -1,0, condicions de normalitat; de -1,0 a -1,5, condicions de sequera moderada; de -1,5 a -2,0, condicions de sequera forta; de -2,0 a -2,5, condicions de sequera extrema, i valors per sota de -2,5, condicions de sequera excepcional. Font: Servei Meteorològic de Catalunya.