La sequera 2020-2022


A mitjans de la primavera de 2020 va començar una sequera que encara ara s'arrossega. Tant és així, que l'any 2021 va ser el més sec de la nostra sèrie de dades (iniciada l'any 2008), amb 358,4 mm. Segons dades de l'observatori municipal, per a trobar un any tan eixut caldria recular fins al 2007.

Dades rellevants

A continuació presentem tres dades rellevants sobre la sequera a Badalona (barri del Centre), actualitzades en data de 1 d'agost de 2022:

  • Ratxa seca més llarga: 59 dies, del 6 de gener al 5 de març de 2022
  • Nombre de mesos amb precipitació inferior a la mitjana: 22 mesos de 27, comptant des de maig de 2020
  • Mínim de precipitació acumulada en una finestra mòbil de 365 dies: 226,1 mm, del 10 de setembre de 2020 al 9 de setembre de 2021

Aquesta informació s'anirà actualitzant periòdicament.

Precipitació en 365 dies

La gràfica mostra la precipitació acumulada en els 365 dies anteriors a la data indicada. Hi ha indicada la precipitació mitjana anual del període climàtic 1991-2020 (577,8 mm). Es pot veure que des del 20 de gener de 2021 la precipitació acumulada en un període mòbil de 365 dies ha quedat, sempre, per sota d'aquest valor.


Image

Mapa de l'índex de precipitació estàndard dels darrers 12 mesos

Els valors superiors a 2,5 indiquen condicions d'humitat excepcional; de 2,0 a 2,5, condicions d'humitat extrema; d'1,5 a 2,0 condicions d'humitat forta; d'1,0 a 1,5, condicions d'humitat moderada; d'1,0 a -1,0, condicions de normalitat; de -1,0 a -1,5, condicions de sequera moderada; de -1,5 a -2,0, condicions de sequera forta; de -2,0 a -2,5, condicions de sequera extrema, i valors per sota de -2,5, condicions de sequera excepcional. Font: Servei Meteorològic de Catalunya.