L'observatori

Entrà en funcionament a finals de desembre de 2004, tenint dades diaries sense cap mena d'interrupció des del gener del 2007, si bé anteriorment ja s'havien pres algunes mesures de temperatura i pluviometria. Actualment, l'observatori Badalona - Centre, situat al sud-oest del Barri del Centre de Badalona (a 30 metres d'alçada sobre el nivell del mar), entre la Riera d'en Folch i la Riera d'en Jornet, consta d'una estació meteorològica digital Davis Vantage Pro II, un pluviòmetre Hellmann de 200mm, una webcam i un detector de llamps, tot i que les dades dels anys 2004 a 2008 són preses amb una estació meteorològica digital Oregon Scientific 928 WRM.

 

La pàgina web

Arrel de tenir una estació meteorològica digital i d'un treball escolar, va néixer MeteoBDN el 13 de desembre de 2005 com un blog de meteorologia a Badalona. Amb el pas dels anys, com que el projecte s'anava engrandint, MeteoBDN deixà de ser un blog per donar lloc a una pàgina web que amb el pas dels anys s'ha anat ampliant pel que fa a continguts, i la innovació ha estat sempre present. Després de diverses versions, aquesta última data de l'agost de 2011, comprimint i agrupant apartats per tal de fer-ne una plana web amena, interesant i fàcilment accessible per a tothom, cercant sempre el rigor que cal emprar per parlar de meteorologia.

 

.